Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік на промислових підприємствах (основи фінансового обліку)

Нормативна база 1 .Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.95 р. №436. 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження" від 23.04.99 р. № 663 в редакції від 11.07.2002 р. № 977. 3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 19.02.2001р. №72.
4.Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Міністерством фінансів України 13.03.98 р. № 59 в редакції 04.03.2003 р. № 179.
5. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку з обліку касових операцій" від 15.02.96 р. № 51.
6. Наказ ДПА України "Про затвердження посвідчення про відрядження" від 28.07.97 р. № 266.
7. Інструкція про порядок відкриття, виконання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена НБУ 12.11.2003 р. № 492 зі змінами.
8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена НБУ 21.01.2004 р. № 22.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене 10.08.2000 р. № 193.
10. Порядок складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом ДПАУ від 19.09.2003 р. № 440.