Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у готелях

Нормативна база 1. Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324 у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282. 2. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775. 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93. 4. Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України і Держкомтуризму, від 10.09.96 р. № 77/44.
5. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг, затверджені наказом Держкомстандарту 27.01.99 р. № 37.
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 16 "Витрати".
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу", від 29.11.2000 р. № 1775.
8. Інструкція про порядок ведення документообороту при наданні готельних послуг ДП "Укркомунобслуговування", затверджена наказом Держбуду України від 13.10.2000 р. № 230.
9. Міждержавний стандарт туристсько-екскурсійного обслуговування ГОСТ 28681.4—95, введений в Україні 01.07.97 р.