Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Бухгалтерський облік перукарських послуг

Перукарні є, як правило, малими підприємствами і здійснюють облік витрат із використанням рахунків класу 8 або рахунку 23. Облік доходу від реалізації робіт і послуг перукарень ведеться на субрахунку 703. Для узагальнення інформації про фінансові результати від основної діяльності (прибуток чи збиток) застосовується субрахунок 791. При наданні перукарських послуг кошторис витрат може містити такі статті: матеріальні витрати (основні витратні матеріали, парфуми, косметика);
— заробітна плата майстрів;
— відрахування на соціальні заходи;
— амортизація основних засобів (спеціалізовані робочі місця, меблі, електроапаратура);
— знос інструментів;
— знос спецодягу;
— знос білизни (рушники, серветки, пеньюари);
— інші витрати:
— оренда приміщень;
— комунальні послуги (електроенергія, вода, опалення тощо);
— охорона приміщень та ін.
Витратні матеріали на виробництво списуються за встановленими нормами. Якщо норми відсутні, їх необхідно визначити за фактичним витрачанням та заактувати компетентною комісією.