Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування

Оприбуткування товарів, встановлення торгової націнки, передача товарів до кухні, торгового залу тощо та їх реалізація відображуються такими бухгалтерськими проведеннями. 1. Оприбутковано товари: Д-т 282.1 К-т 631. Відображено ПДВ: Д-т 641 К-т 631. Встановлено торгову націнку: Д-т 282.1 К-т 285.
Передано товари із комори у виробництво, якщо най виробництва вища, ніж у коморі:
Д-т 23, 282.2 К-т 282.1.
Відображено різницю в рівнях торгової націнки: Д-т 282.2 К-т 285.
Передано товари у виробництво, якщо націнка вироб тва нижча.
Відображено різницю в рівнях торгової націнки:
Д-т 282.1 К-т 285 методом сторно; або Д-т 285 К-т 282.1.
Відображено передачу товарів:
Д-т 23, 282.2 К-т 282.1.
Передано товари в буфет: Д-т 282.5 К-т 282, 23.
Реалізація товарів, продукції. Отримано оплату в касу:
Д-т 301 К-т 702.
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ:
Д-т 702 К-т 641.
Списано собівартість реалізованих товарів, продукції:
Д-т 902 К-т 282.