Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у рекламному агентстві

Доходи рекламного агентства обліковують на субрахунку 703, а витрати — на рахунках класу 8 або на рахунку 23 (оскільки рекламні агентства є невеликими за розміром). Особливості обліку в рекламному агентстві: — надання послуг — основний вид діяльності; — незначна частка амортизації; — значний обсяг витрат на оплату праці; — рекламне агентство при виконанні замовлення на рекламу отримує податок з реклами при сплаті послуг за рекламу і перераховує його до місцевого бюджету щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця.
У бухгалтерському обліку для відображення податку з реклами ведеться окремий субрахунок рахунку 641 — в нашому прикладі 641.5.
Згідно з Декретом [4] податок з реклами сплачується під час оплати послуг. Приклад відображення витрат і доходів рекламного агентства і податку з реклами у разі передоплати рекламних послуг. Якщо виробник реклами залучає до виготовлення реклами інші організації, то він стає замовником-рекламодавцем і сплачує податок з реклами на загальних підставах. Цей податок у бухгалтерському обліку зменшує зобов'язання з податку з реклами, а в податковому — виробник реклами відносить його до валових витрат (рядок 4.6.20 додатка Р2 до декларації про прибуток підприємства).