Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік рекламної діяльності

Нормативна база 1. Закон України "Про рекламу" від 03.07.96 p. № 270/96-ВР, в редакції Закону від 11.07.2003 p. № 1121-IV. 2. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 р.№ 77/97-ВР. 3. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 19.12.95 р. № 481/265-ВР.
4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93, зі змінами та доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 15 "Дохід", 16 "Витрати".
6. Положення про податок з реклами, затверджене рішенням Київської міської ради народних депутатів від 17.05.94 р. №96.
7. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишків товарно-матеріальних цінностей, затверджене наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 15.12.99 р. № 149/300.