Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Бухгалтерський облік в ОСББ

Особливості бухгалтерського обліку в ОСББ: 1. Використання скороченого плану рахунків з деякими специфічними рахунками. 2. Відсутність виробництва, що робить доцільним використання рахунків класу 8 без використання рахунків класу 9. 3. Відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним використання для обліку доходів від основної діяльності не рахунку 70, а рахунку 71. 4. Облік розрахунків з членами об'єднання як цільового фінансування (рахунок 48), а не як розрахунків з дебіторами. 5. Використання кількох субрахунків рахунку 48 за видами цільового фінансування. 6. Визнання доходів (крім орендної плати) за датою отримання коштів, а не за датою нарахування заборгованості. 7. Використання максимально спрощеної форми обліку — ведення журналу обліку господарських операцій і окремих відомостей (розрахунків з мешканцями будинку, з постачальниками тощо) зі складанням у кінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей. Пропонований скорочений план рахунків для ОСББ подано в табл. 11.1. Таблиця 11.1
Продовження табл. 11.1.

Закінчення табл. 11.1


Далі розглянуто бухгалтерські проведення з обліку витрат та доходів ОСББ, розрахунків з мешканцями будинку та з постачальниками .
Бухгалтерські проведення з обліку витрат ОСББ подано в табл.11.2.
Таблиця 11.2


Закінчення табл. 11.2


Бухгалтерські проведення з обліку доходів ОСББ наведено в табл. 11.3.
Таблиця 11.3


Закінчення таблиці 11.3.


Останній бухгалтерський запис може бути іншим, якщо ОСББ перераховує підприємствам — постачальникам комунальних послуг заборгованість за винятком їхньої заборгованості за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та збирання і перерахування платежів мешканців (далі в прикладі 1 %).
У кінці звітного періоду витрати і доходи списуються на рахунок 79 "Фінансові результати", на ньому визначається отриманий прибуток або збитки, які списуються, відповідно, в кредит або в дебет рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" (табл. 11.4).
Таблиця 11.4


Бухгалтерські проведення та методологія обліку таких операцій, як нарахування зарплати та утримання з неї, перерахування податкових платежів, виплата зарплати тощо не відрізняються від обліку в інших підприємствах і організаціях.
Як регістри синтетичного бухгалтерського обліку пропонуємо дані з журналу реєстрації господарських операцій узагальнювати в шаховій та оборотній відомостях; така форма обліку не трудомістка і наочна.