Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Оподаткування ОСББ

Податок на прибуток Згідно з підпунктом "є" п. 7.11.1 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та ст. 4 Закону [1] об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є неприбутковими організаціями. Доходи ОСББ, які звільняються від оподаткування, визначено в підпункті 7.11.7 Закону про прибуток: — внески, кошти або майно, які надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності; — пасивні доходи (відсотки, дивіденди тощо). ОСББ сплачують податок на прибуток з доходу від оренди та іншої комерційної діяльності. Сума амортизаційних відрахувань за приміщеннями, що здаються ОСББ в оренду, не відноситься на валові витрати і не враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку, відповідно до підпункту 7.11.9 Закону про прибуток. Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати і на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток; ці платежі треба визначати в договорі оренди окремо. Розмір відшкодування визначається виходячи із фактичних витрат ОСББ на утримання 1 м2 житлової площі.
Податок на додану вартість
Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з продажу товарів (робіт, послуг) згідно із підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість". ОСББ не продає роботи, послуги, а є замовником на ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об'єднанню сторонніми організаціями. Тому внески членів об'єднання не є об'єктом оподаткування ПДВ. Стаття 21 Закону [1] визначає кошти об'єднання, які складаються, головним чином, із внесків, обов'язкових чи добровільних, фізичних та юридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Усі ці доходи (за винятком доходів від оренди та
Облік в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинківіншої комерційної діяльності) не виникають внаслідок продажу, тому не виникає об'єкта оподаткування ПДВ.
Щоб уникнути претензій податкових органів щодо сплати ПДВ, в статуті ОСББ треба грамотно сформулювати мету діяльності [3].
Діяльність ОСББ, яка підлягає оподаткуванню (зокрема, здавання майна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ за вказаними операціями ОСББ повинно тільки після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом будь- якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 61 200 грн.). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації як платник податку на додану вартість.
Згідно із законодавством ОСББ також сплачують:
— комунальний податок, якщо вони не звільнені рішенням місцевої влади;
— відрахування на соціальні заходи; ставка збору на страхування від нещасних випадків становить 0,87 % від фонду оплати праці (клас професійного ризику 2);
— податок з доходів фізичних осіб;
— податок з власників транспортних засобів (за їх наявності);
— плату за землю, якщо об'єднання оформило право власності на земельну ділянку; інакше податок сплачується тільки з площі, наданої в оренду, при цьому площа землі, яка припадає на орендоване приміщення, визначається пропорційно до всієї площі будинку.
Об'єднання зобов'язано зареєструватися в податкових органах, в Пенсійному та інших страхових фондах.