Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Порядок обліку витрат в організаціях, які займаються всіма видами видавничої справи

Основним документом, яким потрібно керуватися при визначенні собівартості продукції, робіт, послуг як у поліграфічній промисловості, так і у видавничій справі, є П(С)БО 16 і Методичні рекомендації [16]. Характер обліку витрат у видавничих організаціях залежить від масштабів підприємства, рівня організації виробництва, спеціалізації, асортименту продукції, яка випускається. Облік витрат на видавничому підприємстві, яке займається трьома видами видавничої справи, складається з ряду етапів:
1. Придбання і використання виробничих запасів, їх документування і відображення в обліку (облік витрат на папір, палітурні матеріали і поліграфічні роботи).
2. Використання персоналу видавництва (облік витрат на оплату праці — авторський гонорар, гонорар за художньо- графічні роботи тощо).
3. Групування загальновиробничих витрат видавництва та їх розподіл (редакційні витрати, витрати на художньо-графічне оформлення видань, що оплачуються стороннім організаціям).
4. Калькулювання собівартості в розрізі кожного конкретного видання.
5. Виробництво продукції (облік видань завершеного виробництва, облік незавершених здачею видань, доздавання видань).
6. Продаж готової продукції (облік витрат на збут, на рекламу і маркетингові дослідження, визначення фінансового результату від реалізації).
Сукупність зазначених операцій характеризує операційний цикл діяльності видавничої організації.
До витрат організацій, які займаються всіма видами видавничої справи, належать усі специфічні витрати видавництва і друкарні.