Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік внутрішнього браку в друкарні

Облік втрат від браку в поліграфічному виробництві ведеться на загальних підставах. Особливість поліграфічного виробництва полягає в тому, що залежно від призначення поліграфічної продукції встановлюються критерії її якості і вимоги точності відтворення оригіналу. Виділяють три класи друкарських видань: — перший — видання, що потребують ретельного виготовлення оригіналу (книги); — другий — текстові та ілюстровані видання, розраховані на тривале користування; — третій — видання, розраховані на короткий або середній терміни користування. Згідно з ГОСТ 15467-79 примірник визнається браком, якщо в ньому виявлено дефект, що виключає можливість практичного використання видання за прямим призначенням. Виділяють втрати від технічно неминучого браку, до яких відносять: — вартість запасів, остаточно забракованих з технологічних причин;
— витрати на виправлення технічно неминучого браку.
У бухгалтерському обліку втрати від технічно неминучого браку включають до собівартості відповідного виду продукції. Втрати від браку, що виник у процесі малосерійного виробництва або при виконанні індивідуального замовлення на той момент, коли його виконання ще не завершене, відносять на собівартість незавершеного виробництва.
Втрати від браку зменшуються на вартість відходів, які можуть бути використані в процесі виробництва інших видів продукції. ,
Бухгалтерські проведення з обліку браку наведено в табл. 10.3.
Таблиця 10.3


Не вважають браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за особливо підвищеними технологічними вимогами, в тому випадку, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам на аналогічні продукти або вироби широкого споживання. Наприклад, книжкові видання першого класу у разі виявлення незначних дефектів можуть бути переведені до другого класу видань як продукція зниженої сортності і при цьому вони не вважатимуться браком.