Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік видавничої діяльності

Нормативна база 1. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97. 2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні" від 16.11.92 p. № 2782-ХІІ. 3. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р. № 327/95. 4. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 p. № 98/96-ВР. 5. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-ХП. 6. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 p. № 504/96-ВР. 7. Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. № 2097. 8. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 p. № 601-IV. 9. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97. 10. Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.93 р. № 3792. 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний реєстр видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від 28.09.98 р. № 1540. 12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств і розміри реєстраційних зборів" від 17.11.97 р. № 1287.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.08.92 р. №442.
14. Правила розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджені Держкомітетом зв'язку України, Міністерством інформації України, Міністерством транспорту України від 10.12.98 р. № 169/81/492.
15. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затверджене наказом Держкомітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України від 09.08.2001 р. № 193.
16. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.
17. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41.
18. Списки № 1290 — Списки виробництв, цехів, професій і посад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290.
19. Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.94 р. № 162.
20. Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.
21. Порядок ведення обліку отриманих валових доходів і валових витрат при здійсненні видавничої діяльності, виготовленні та розповсюджуванні книжкової продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1478.