Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у неприбуткових організаціях

Нормативна база 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97 p. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями. 2. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.91 p. № 1788-ХІІ зі змінами і доповненнями. 3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.92 р. № 2460-ХІІ.
4. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 р. № 2866.
5. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.91 p. № 987-ХІІ.
6. Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.99 р. № 1192-XIV.
7. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.97 № 531/97.
8. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 p. № 168/97-ВР.
9. Положення про реєстр неприбуткових організацій і установ, затверджене наказом ДПА України від 11.07.97 р. № 232.
10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", 16 "Витрати".
11 .Наказ ДПА України "Про порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями" від 03.04.2003 р. № 203.
12.Наказ ДПА України "Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткової установи (організації)" від 03.07.2000 р. № 355.
13. План рахунків бюджетних установ і організацій, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114.