Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік доходів і витрат підприємств грального бізнесу

Облік доходів і витрат та визначення фінансового результату відрізняються на підприємствах, в яких результат гри відомий в той самий день (казино,), і на підприємствах, де результат стає відомий у майбутньому (випуск лотерей, букмекерські контори). Тому особливості обліку на зазначених вище підприємствах будуть розглянуті окремо. Особливості формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства грального бізнесу типу казино. По-перше, суму, що надійшла від клієнтів за жетони, до здійснення ними гри не можна вважати доходом, тому що сутність цієї операції полягає в обміні визначеної суми гривні на її замінник — жетони, які засвідчують право на участь у грі, і не більше. Крім того, на момент такого обміну не можна вірогідно оцінити доходи і витрати від здійснення операції, оскільки неможливо знати заздалегідь результат гри. Отже, цю операцію слід відображувати як аванси отримані записом: Д-т 301 К-т 681. Підприємства грального бізнесу згідно із Законом про реєстратори розрахункових операцій зобов'язані використовувати їх при наданні послуг, тому наведене вище бухгалтерське проведення виконується на основі підсумкової суми в першому відділі в ЕККА "Приймання грошей за жетони". По-друге, при поверненні жетонів на ту частину суми, яка підтверджена чеками, на підставі даних другого відділу в ЕККА "Повернення грошей за невикористані жетони" робиться запис: Д-т 681 К-т 301.
Щодо суми виплачуваного виграшу (доходу) клієнту, то ці суми є витратами грального закладу і повинні відображатися на рахунках витрат на підставі даних третього відділу в ЕККА "Виплата виграшів" записом:
Д-т 949 К-т 685.
При цьому сума податку з виграшу, яка підлягає сплаті в бюджет, відображується записом:
Д-т 685 К-т 641.
Виплата суми виграшу клієнту за винятком 30 % податку на виграш:
Д-т 685 К-т 301.
По-третє, різниця між сумою, отриманою від клієнтів за жетони (К-т 681), і сумою повернутих клієнтами жетонів (Д-т 681), яка відбиває номінальну вартість жетонів, що зіграли з результатом (виграш чи програш), і буде доходом закладу від реалізації послуг у сфері грального бізнесу. Для відображення в обліку суми доходу здійснюється проведення:
Д-т 681 К-т 703.
Відповідно до п. 9 Порядку [19] оператором-касиром ведеться журнал (книга) обліку виграшів і витрат осіб за встановленою формою. Цей журнал (книга) повинен бути пронумерований, прошнурований, завірений підписом керівника державної податкової адміністрації (інспекції), скріплений гербовою печаткою і зареєстрований у державній податковій адміністрації (інспекції) із присвоєнням реєстраційного номера.
У журналі (книзі) обліку виграшів і витрат осіб вказуються такі дані:
— порядковий номер;
Облік у гральному бізнесі
— дата і час видачі доходу, що підлягає виплаті;
— номери чеків особи на придбання фішок (жетонів) та їх загальна сума;
— кількість фішок (жетонів) за кожним номіналом в національній валюті України та їх загальна сума;
— сума виграшу;
— сума доходу, що підлягає оподаткуванню;
— утриманих із прибутку 30 % (грн.);
— дохід, що підлягає виплаті;
— підпис особи;
— підпис оператора-касира.
Записи зазначених даних у журнал (книгу) обліку виграшів і витрат особи робляться на підставі представлених особами, що виграли, чеків, які були отримані ними при придбанні фішок (жетонів). Після запису зазначених даних чеки повертаються особі, які виграла.
Витрати, пов'язані зі здійсненням діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (заробітна плата персоналу гральних закладів і нарахування на неї, вартість використаних матеріалів тощо), відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво", з якого щомісяця списуються в дебет субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
Фішки і жетони, що використовуються в гральному бізнесі, обліковуються суб'єктами підприємницької діяльності на рахунках:
— 209 "Інші матеріали" — за фактичною вартістю їхнього придбання (виготовлення);
— 08 "Бланки суворої звітності" — за номінальною вартістю.
З цих рахунків вони списуються в разі їх нестачі або заміни на нові зразки. Аналітичний облік фішок (жетонів) ведеться за місцями зберігання (склад, зал) і за видами жетонів (фішок) за однорідними групами (наприклад, за номінальною вартістю).