Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік доходів та витрат на автотранспортних підприємствах

Підприємства автомобільного транспорту, які здійснюють транспортні, експедиційні, вантажно-розвантажувальні та інші роботи, пов'язані з автомобільними перевезеннями за дорученням замовника, відображають доходи на субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", а витрати — на субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".