Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Характеристика автотранспортних підприємств та особливості обліку в них

Автомобільний транспорт (AT) — це матеріальна основа виробничого процесу автотранспортних підприємств, в якому переміщення вантажів є одночасно і виробничим процесом, і продукцією. За КВЕД автомобільні перевезення відносяться до секції І: — код 60.22.0 — пасажирські транспортні перевезення; — код 60.24.1 — діяльність автомобільного вантажного транспорту. Продукція автотранспорту вимірюється в тонно-кілометрах або пасажиро-кілометрах. Виробничі процеси автотранспортних підприємств (АТП) значно відрізняються від будь-яких інших підприємств. Діяльність AT не пов'язана з сировиною. Предметом його праці є вантаж. Функції AT: — самостійне здійснення пасажирських і вантажних перевезень; — сприяння роботі залізничного транспорту з вивезення вантажів зі станції; — заміна у містах і приміських зонах іншого виду транспорту (рейкового, гужового). Види господарських операцій в АТП: — експлуатаційні перевезення пасажирів і вантажів; — гаражне обслуговування і зберігання рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, причепів та їх агрегатів; — транспортно-експедиційне обслуговування; — навантаження порожніх автомобілів;
— перегін нових автомобілів із заводів;
— утримання і експлуатація транспортних агрегатів станцій технічного обслуговування вантажних автостанцій.
Основні складові елементи транспортного процесу на всіх підприємствах незалежно від роду діяльності такі:
— навантаження вантажів або посадка пасажирів на рухомий склад у пунктах відправлення;
— переміщення вантажів і пасажирів дорогами між пунктами відправлення їх призначення;
— розвантаження вантажів або висадка пасажирів у пунктах призначення;
— технічне обслуговування транспортних засобів.
В АТП висуваються особливі вимоги до водіїв та автомобілів: обов'язкове проходження медичного огляду водіїв — не рідше ніж раз у 2 роки, а також щоденний огляд лікаря перед виїздом із гаража; автомобіль також щоденно перевіряється механіком перед виїздом, про що робиться відповідний запис у подорожньому листі автомобіля.
В АТП здійснюється нормування роботи водія згідно з Положенням [13] та нормування витрачання палива та автомобільних шин залежно від пори року, кількості жителів у місті, поворотів маршруту на дорозі, типу двигуна, маси автомобіля, наявності кондиціонера тощо згідно з нормами [10, 11].
Вантажо- та пасажироперевезення підлягають обов'язковому ліцензуванню відповідно до Закону [4].
Перевізники зобов'язані проводити обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Це передбачено Законом України [5] та Постановою Кабінету Міністрів України [6], де обумовлено, що об'єктом обов'язкового страхування цивільної відповідальності є цивільна відповідальність власників транспортних засобів за збиток, нанесений третім особам унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Ці витрати включають до складу валових витрат і собівартості перевезень.
Особливості обліку в АТП
1. На АТП мають місце такі виробничі процеси — процес постачання (купівля бензину, запчастин, контейнерів); процес реалізації послуг; відтворення технічного стану засобів праці.
2. Витрати АТП визначаються за видами виробництв: основне, допоміжне, обслуговуюче.
3. Калькуляційною одиницею є відповідні одиниці вимірювання окремих видів перевезень (робіт, послуг).
4. Значну частину загальних витрат становлять витрати на паливно-мастильні матеріали (ПММ), ремонт, технічне обслуговування (ТО), обов'язкове проходження технічного огляду в органах ДАІ. Такий огляд проводиться щорічно, за що справляються певні платежі (транспортний збір, розмір якого залежить від літражу двигуна і типу транспортного засобу (ТЗ), збори за проходження технічного огляду та за отримання талона).
5. Для нарахування амортизації рухомого складу в бухгалтерському обліку часто обирають виробничий метод.
6. АТП є платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів і збору за забруднення навколишнього середовища.
7. Водіям та технічному персоналу видається спеціальний одяг, згідно з наказом [12], який обліковується на рахунку МШП або МНМА (залежно від облікової політики підприємства).