Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства

Підприємства ЖКГ отримують кошти цільового фінансування з бюджету на різні цілі. Облік дотацій, субсидій та відшкодування пільг було розглянуто раніше. Розглянемо облік цільового фінансування на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, капітальних вкладень, субвенцій тощо.
Згідно із п. 17 П(С)БО 15 "Дохід" отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Це стосується фінансування ремонтів, підготовки до осінньо-зимового періоду та ін.
Цільове фінансування капітальних вкладень, згідно із п. 18 П(С)БО 15, визнається доходом протягом періоду корисного використання необоротних активів у сумі нарахованої амортизації.
Оскільки при отриманні зазначеного вище цільового фінансування не мають місця операції продажу, не виникає податкового зобов'язання з ПДВ (про що існують роз'яснення ДПА України).
Суми ПДВ, сплачені постачальникам (підрядникам) за отримані активи чи виконані роботи, не відносять до податкового кредиту, а включають у витрати або у вартість активу.
Зазначені кошти цільового фінансування надаються комунальним підприємствам для фінансової підтримки в цілях, інших, ніж державне регулювання цін, і до складу валового доходу не включаються, оскільки не мають ознак валового доходу (що підтверджується листами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 21.09.2000 р. №06-10/553, ДПА України від 08.06.2001 р. № 7954/7/15-1116).