Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік доходів житлово-комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства, як і всі інші підприємства, окремо визначають доходи від операційної, фінансової та іншої діяльності. Розглянемо, головним чином, доходи від основної діяльності і деякі специфічні доходи від іншої операційної діяльності. Облік інших доходів не відрізняється від обліку в інших галузях. Склад доходів комунальних підприємств: 1) надходження від населення в оплату комунальних послуг; 2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги; 3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян; 4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн, особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, суддям, військовослужбовцям, працівникам прокуратури тощо); 5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи — субвенції. Субсидія — вид допомоги, звичайно грошової, що надається будь-кому державою або установою. Дотація — це грошові кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій Статті доходів житлових організацій: 1) квартирна плата (без цільових зборів та платежів), за приватизованими квартирами — відшкодування експлуатаційних витрат у розмірі квартирної плати; 2) орендна плата; 3) збори з орендарів нежитлових приміщень на покриття експлуатаційних витрат;
4) надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-, водопостачання та водовідведення) за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж та обладнання;
5) надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;
6) інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі, гуртожитки, охорону під'їздів тощо).
7) дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції.
Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. Первинним документом є квитанція-повідомлення (рахунок), яка може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватись на обчислювальному центрі та надсилатись квартиронаймачу. В деяких регіонах України комунальні підприємства з тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення безпосередньо отримують плату від населення (кожне — за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; в цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним комунальним підприємствам.
Оплата житла і комунальних послуг здійснюється за тарифами (за 1 м2, за одну прописану особу) або за лічильниками, якщо такі встановлені.
Однією з найбільших проблем при розрахунках з населенням є велика заборгованість останнього перед ЖКП. Причиною є, з одного боку, високі тарифи (порівняно із заробітною платою), а з другого — відсутність покарань для неплатників. Судові розгляди справ боржників закінчуються, як правило, на користь ЖКП, але це потребує певних витрат. Треба пам'ятати однак, що термін позовної давності з цивільних позовів в Україні становить три роки, після чого прострочена заборгованість житлово- комунальному підприємству не повертається.
Розрахунки з підприємствами — споживачами комунальних послуг — здійснюються, як і в інших галузях, платіжними дорученнями або платіжними вимогами-дорученнями згідно з договорами за тарифами або показаннями лічильників. Валовий дохід і податкове зобов'язання з ПДВ на комунальному підприємстві виникають за першою датою. Прострочену більш як ЗО днів заборгованість комунальні підприємства можуть виключити з валового доходу за умови звертання до суду згідно із Законом про прибуток.
Розрахунки з бюджетом із субсидій, дотацій і відшкодування пільг здійснюються шляхом подання розрахунку відшкодування або отримання з відділу субсидій інформації про надані субсидії. Ця інформація, як і саме бюджетне відшкодування, часто надходить із запізненням. Далі наведено бухгалтерські проведення з відображення тих субсидій, інформація про які є у ЖКП, і тих, інформація про які надходить із запізненням, а також показано відображення бюджетного фінансування в податковому обліку. Заборгованість населення перед ЖКП призводить до зростання заборгованості ЖКП перед постачальниками, тому бюджетне фінансування (зокрема, дотації) часто надається з цільовим призначенням — погашення заборгованості перед постачальниками, особливо за енергоносії. Останні роки заборонено розрахунки з бюджетом у не грошовій формі, в тому числі взаємозаліки, тому бюджетні кошти частіше надходять на рахунок ЖКП і відразу перераховуються постачальникам.