Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у житлово-комунальному господарстві

Нормативна база 1. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 р. № 2269. 2. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.06.01 р. № 2658. 3. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затверджена постановою Кабінету Міністерства України від 04.10.95 р. № 786. 4. Методика оцінки об'єктів оренди, затверджена постановою Кабінету Міністерства України від 10.08.95 р. № 629 в редакції постанови Кабінету Міністерства України від 02.01.03 р. № 3. 5. Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами в 2003 році і в І кварталі 2004 року у зв'язку з перевищенням розрахункового розміру фонду оплати праці, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 16.06.03 р. № 904. 6. Постанова Кабінету Міністерства України "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій" від 22.06.98 р. № 939. 7. Постанова Кабінету Міністерства України "Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними корпоратизованими та некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об'єднаннями" від 22.04.03 р. № 557.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р.№ 181.
9. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджені наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. № 47.
10. Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Держбуду України від 27.06.2001 р. № 13.
11. Положення про порядок відшкодування власникам житла витрат по технічному обслуговуванню внутрішньобудинко- вих мереж і обладнання житлового фонду і зборів платежів з населення, затверджене наказом Державного комітету житлово-комунального господарства від 17.10.96 р. № 87.
12. Порядок складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням, затверджений наказом Мінекономіки України від 27.05.2003 р. № 137.
13. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджене Міністерством фінансів України від 30.09.98 р. № 196 із змінами від 07.12.2000 р. № 315.