Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у сільському господарстві

Нормативна база 1. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20.12.91 р. № 2009. 2. Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років" від 18.01.2001 р. № 2238. 3. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від17.12.98 р. № 320 зі змінами і доповненнями. 4. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92 р. № 2114.
5. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" від 29.01.2001 р. № 62.
6. Наказ Міністерства аграрної політики України "Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в системі Міністерства аграрної політики України", від 01.11.2000 р. № 216.
7. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 189.
8. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.
9. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.04.2001 р. № 49.
10. Лист Міністерства аграрної політики України "Щодо нарахування і відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування фіксованого сільськогосподарського податку" від 04.02.2002 р. № 37-27-12/1104.