Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Особливості обліку тари

Тара — це предмети, які призначені для пакування, зберігання, транспортування, передпродажної підготовки і продажу продукції або товарів. Класифікація тари 1. Одноразового використання (безповоротна) — пакети, мішки паперові, поліетиленові тощо. 2. Багаторазового використання — безповоротна і зворотна (заставна та незаставна) — металева, пластмасова, дерев'яна, скляна, картонна, з тканини та нетканих матеріалів. Зворотною тара вважається при визначенні її такою в договорах постачання продукції або купівлі-продажу товарів. При поверненні скляної тари її бій у межах встановлених норм зараховується в погашення боргу за її повернення. Залежно від призначення тари та її використання вона може обліковуватись як запаси або як необоротні матеріальні активи на таких субрахунках:
204 "Тара і тарні матеріали" — всі види тари (крім інвентарної) та матеріали для виготовлення і ремонту тари;
284 "Тара під товарами" — тара під товарами і порожня;
115 "Інвентарна тара" — тара для внутрішніх потреб підприємства;
109 "Інші основні засоби" — тара для внутрішнього використання зі строком служби більше одного року і вартістю більше за встановлену на підприємстві межі.
Тара, яка є невід'ємною частиною товарів (коробка сірників тощо), обліковується разом з товарами.
Рух тари оформляється встановленими первинними документами аналогічно оприбуткуванню чи відвантаженню товарів або продукції.
При оприбуткуванні тари її вартість визначається згідно з П(С)БО 9, як і вартість інших запасів, а бухгалтерські проведення аналогічні оприбуткуванню товарів:
Оприбуткована тара, що надійшла з товаром:
Д-т 284 К-т 631.
Відображено податковий кредит з ПДВ:
Д-т 641.ПДВ К-т 631 та ін.
При виготовленні тари на підприємстві бухгалтерські проведення з обліку витрат на ЇЇ виготовлення аналогічні обліку витрат на виробництво продукції.
Більш складним є облік зворотної тари. Її рух між підприємствами-виробниками (продукції і тари) та підприємствами оптової торгівлі обліковується на загальних підставах. При поставлянні такої тари в роздрібну торгівлю її вартість не включається в базу оподаткування ПДВ та податком на прибуток. В базу оподаткування вартість зворотної тари включається, якщо вона не була повернена відправнику у визначені строки.