Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

Відвантаження товарів зі складу оформлюється товарно-супроводжувальними (рахунок-фактура, накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна) та розрахунковими (платіжна вимога-доручення) документами. Дохід від реалізації товарів згідно з принципом нарахування визнається за датою відвантаження товарів.
Купівельна вартість реалізованих товарів списується в дебет рахунку 902, дохід від реалізації відображається за кредитом субрахунку 702.