Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік у торгівлі

Нормативна база 1. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023. 2. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.06.2000 р. № 1776 із змінами та доповненнями. 3. Закон України "Про патентування певних видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. № 98 р. зі змінами та доповненнями. 4. Порядок заняття торговою діяльністю і правила торгового обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 108. 5. Перелік окремих форм і умов проведення діяльності в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 зі змінами та доповненнями. 6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, нищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 g. № 116. 7. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. № 145. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 зі змінами і доповненнями.
10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.08.94 р. № 69.
11. Постанова Міністерства торгівлі СРСР "Про затвердження норм природних втрат продовольчих товарів та інструкцій з їх застосування" від 02.04.87 р. № 88.
12. Інструкція з обліку роздрібного товарообороту та товарних запасів, затверджена Мінстатом України від 28.12.96р. № 389.
13. Правила користування засобами вимірювальної техніки в сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджені наказом Держкомітету стандартизації, метрології та сертифікації від 24.12.2001 р. № 633.
14. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого споживання, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене наказом Мінекономіки і Мінфіну України від 15.12.99 р. № 149/300.
15. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки України від 11.07.2003 р. № 185.
16. Лист Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про визначення терміна "об'єкт торгівлі" від 10.06.2002 р. № 56-38/243.
17. Лист Держкомітету стандартизації України "Про визначення понять "оптова" і "роздрібна" торгівля" від 05.02.2002 р. №4-5/16-965.