Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік власного капіталу

Нормативна база 1 .Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
2.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 p. М 283.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про власний капітал", 15, "Дохід", 16 "Витрати".