Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Визначення валового доходу

У податковому обліку визначається валовий дохід, що є загальною сумою доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
Валовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відрізняється від доходу в бухгалтерському обліку головним чином датою його визнання — валовий дохід визнається за першою подією — чи то відвантаження продукції, чи отримання передоплати. Крім того, до валового доходу включається акцизний збір, який одночасно відноситься до валових витрат. ПДВ до валового доходу не включається.
Отже, в нашому попередньому прикладі валовий дохід визнаватиметься в обох випадках за першою подією.
До валових доходів від позареалізаційних та інших операцій відносять, зокрема:
1. Штрафи, пені, неустойки, що отримуються.
2. Прострочену кредиторську заборгованість.
3. Курсові різниці позитивні.
4. Аванси отримані.
5. Доходи від спільної діяльності і дивіденди від нерезидентів.
6. Отриману безоплатно фінансову допомогу.
7. Прибуток від реалізації основних засобів.
8. Матеріали від ліквідації основних засобів.
9. Безоплатно отримані ТМЦ і основні засоби.
10. Відсотки банку за користування коштами підприємства.