Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік реалізації продукції (робіт, послуг)

Нормативна база 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283. 2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р.№ 168. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 із змінами та доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 із змінами та доповненнями.