Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Визначення та склад валових витрат

У податковому обліку визначається не собівартість продукції, а валові витрати згідно із Законом [1]. Валові витрати (ВВ) — сума будь-яких витрат платника податку на прибуток у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
До складу валових витрат включають:
— зарплату нараховану;
— відрахування на соціальні заходи;
— матеріали придбані (а не передані у виробництво) за першою подією — оприбуткування або передоплата;
— витрати на відрядження та ін.
Амортизаційні відрахування (АВ) до складу ВВ не включаються, вони виключаються з валового доходу при визначенні оподатковуваного прибутку.