Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік ремонту основних засобів

Види ремонту: поточний, капітальний, середній. Нині відображення витрат на ремонт в обліку практично не залежить від видів ремонту. У бухгалтерському обліку витрати на ремонт в повному обсязі списуються на відповідні статті витрат (прямі, загально-виробничі, адміністративні тощо, тобто в дебет рахунків 23, 91, 92, 93).
Витрати на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання додають до вартості відповідних ОЗ.
У податковому обліку на валові витрати відносять витрати на ремонт у розмірі 10 % балансової вартості 03 на початок року; інші витрати додають до вартості основних засобів відповідної групи для подальшої амортизації.
Способи здійснення ремонту:
— підрядний — силами підрядної організації;
— господарський — власними силами;
— змішаний.