Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік надходження основних засобів

Введення в дію придбаних або збудованих основних засобів оформляється первинним документом "Акт-накладна приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № 03-1). Регістри аналітичного обліку основних засобів: — форма № 03-6 "Інвентарні картки"; — форма № 03-7 "Опис інвентарних карток". Регістри синтетичного обліку: — повна журнально-ордерна форма облік — журнал-ордер 13; — скорочена журнально-ордерна форма обліку — журнал-ордер 4; — спрощена форма відомість 4-м (або В-1) Синтетичні рахунки для обліку надходження ОЗ: 10 "Основні засоби" — активний; 15 "Капітальні інвестиції", активний. Витрати на придбання або будівництво основних засобів відображаються за дебетом рахунку 15 (субрахунки 151 або 152), а при введенні об'єкта 03 в експлуатацію списуються в дебет рахунку 10. Безоплатно отримані 03 зараховуються до складу додаткового капіталу (субрахунок 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"). Бухгалтерські проведення
1. Купівля або будівництво 03
Відображено заборгованість перед постачальником (підрядником):
Д-т 151, 152 К-т 63 1000 грн.
Одночасно К-т 09.
Відображено податковий кредит з ПДВ:
Інвентаризація ОЗ
Усі 03 закріплюються за матеріально відповідальними особами. Інвентаризація ОЗ перед річним звітом проводиться не раніше 1 листопада. Інвентаризаційний опис може складатися на три дати. Інвентаризація будівель та непорушних об'єктів може проводитися 1 раз на 3 роки.
Надлишки оприбутковуються як безоплатно отримані, їх вартість і знос визначаються комісією. Нестачі списуються на матеріально відповідальну особу або на витрати за залишковою вартістю.