Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік необоротних активів

Нормативна база 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283. 2. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.97 р. № 723.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 зі змінами і доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 зі змінами і доповненнями.