Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік розрахунків з постачальниками

Взаємовідносини з постачальниками оформлюються договором. В договорі вказуються умови постачання, вимоги до продукції, яка поставляється, терміни і розміри поставок, терміни оплати, штрафні санкції за невиконання умов договору тощо. Первинні документи при розрахунках з постачальниками ті самі, що і при обліку надходження запасів — накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги-доручення, платіжні доручення та ін. Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного постачальника.
Регістри синтетичного обліку:
— повна форма журнал-ордер 6;
— скорочена відомість 3.3, журнал-ордер 3;
— спрощена; відомість 3-м, розділ І (або В-7).
Синтетичний облік ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", пасивному. За кредитом відображають збільшення заборгованості перед постачальниками, за дебетом — її погашення.
У разі попередньої оплати дебетується субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами", активний. Така методологія обліку дає змогу уникнути виникнення дебетового сальдо на рахунку 63. Розрахунки з вітчизняними постачальниками відображуються на субрахунку 631.
Якщо цінності від постачальника надійшли без товарно-супроводжувальних документів, має місце невідфактурована поставка. Ці запаси оприбутковуються, але спочатку треба перевірити, чи не є вони попередньо оплаченими.
Якщо поставка не відповідає умовам договору, отримувач може відмовитися від цих цінностей. У такому разі їх обліковують на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні" і зберігають до отримання вказівок від постачальника, куди відвантажити цінності.
Якщо при отриманні запасів від постачальника виявлено нестачу, складають акт про нестачу (або комерційний акт, якщо нестача на залізниці) і суму нестачі відносять на субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями":
Д-т 374 К-т 631.
При отриманні запасів від постачальника не на склад, а відразу у виробництво, на документах постачальника роблять напис "Транзит" і відображують в бухгалтерському обліку записом:
Д-т 23, 15 К-т 631.
При розрахунках з підрядниками заборгованість за виконані роботи або етапи робіт відображають за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" або 23 "Виробництво":
Д-т 15, 23 К-т 631.