Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік надходження виробничих запасів

На підприємство виробничі запаси можуть надходити від постачальників, підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Первинні документи: які надходять від постачальника: — рахунок фактура; — накладна, товарно-транспортна накладна; — податкова накладна (з податку на додану вартість); — платіжна вимога доручення; — сертифікат якості, гарантійний талон тощо за необхідності; які заповнюються на підприємстві при отриманні запасів: — акт про приймання матеріалів (форма № М-7); — прибутковий ордер (форма № М-4); — довіреність (форма № М-2, М-26, бланк суворої звітності) — видається працівнику для отримання запасів у постачальника;
— товарно-транспортна накладна (при доставці автомобільним транспортом);
— акт про нестачі;
— комерційний акт (в разі нестачі на залізниці);
— платіжна вимога-доручення або платіжне доручення (для оплати вартості отриманих запасів).
З партією товару постачальник передає товарно-супроводжувальні документи, податкову накладну та платіжний документ (платіжну вимогу-доручення).
Оприбуткування запасів на склад оформлюють прибутковим ордером або актом про приймання. Якщо немає розбіжностей у кількості та якості отриманого товару з тим, що вказано в документах постачальника, на документах постачальника можна ставити штамп або робити напис "Оприбутковано в повному обсязі". Видані довіреності реєструють у журналі реєстрації довіреностей (форма № М-3); довіреність залишається у постачальника.
Виробничі запаси обліковують на активному рахунку 20 "Виробничі запаси", за дебетом відображають надходження запасів, за кредитом — вибуття.