Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік нарахувань на фонд оплати праці та розрахунків з органами соціального страхування

Згідно з чинним в Україні законодавством [закони 3—7] одночасно з нарахуванням заробітної плати на підприємстві робиться нарахування платежів до соціальних фондів: — Пенсійного фонду — субрахунок 651; — Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — субрахунок 652; — Фонду соціального страхування на випадок безробіття — субрахунок 653; — Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві — субрахунок 656 (або інший субрахунок).
Базою для розрахунку цих платежів є фонд оплати праці (ФОП). Крім того, деякі нормативні документи окремо визначають перелік виплат, на які не нараховуються платежі до соціальних фондів.
Одночасно з отриманням у банку грошей на виплату заробітної плати необхідно подати платіжні доручення на перерахування відповідним організаціям усіх утримань із заробітної плати і нарахувань на фонд оплати праці.
Ставки платежів до фондів:
1) Пенсійного — 32 % від ФОП (від зарплати інвалідів — 4 %);
2) соціального страхування — 2,9 % від ФОП (від зарплати інвалідів — 1 % , який перераховується до фонду інвалідів);
3) страхування на випадок безробіття — 1,9 % від ФОП (на зарплату інвалідів не нараховується);
4) страхування від нещасного випадку — ставки диференційовані [11], (додаток Д).