Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Порядок виплати заробітної плати

Гроші на виплату заробітної плати отримуються у банку за грошовим чеком; оприбуткування цих грошей у касу оформлюється прибутковим касовим ордером. Виплачується заробітна плата за платіжною або розрахунково-платіжною відомістю, яка підписується керівником підприємства і головним бухгалтером. Кожний працівник, отримавши заробітну плату, розписується у відомості.
Заробітна плата видається протягом трьох днів і в цей час можна не дотримуватися ліміту залишку готівки в касі. На ранок четвертого дня відомість закривається касиром і залишок невиплачених коштів здається в банк. Напроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, робиться запис "депоновано". Відомість закривається двома сумами: "виплачено" і"депоновано".
По депонованій заробітній платі складається Відомість депонованої заробітної плати. Крім того, ведеться книга депонентів, щоб мати інформацію про кожного депонента і терміни отримання ним депонованої заробітної плати.
Термін позовної давності по депонованій заробітній платі, як і по всіх цивільних позовах в Україні, становить 3 роки (згідно із Цивільним кодексом України, стаття 257). Через три роки не отримана заробітна плата перераховується до бюджету до 10 числа наступного місяця, пеня — 0,3 % за кожний прострочений день.
Бухгалтерські проведення
Виплачено заробітну плату:
Д-т 661 К-т 301.
Депоновано заробітну плату:
Д-т 661 К-т 662.
Виплачено депоновану заробітну плату:
Д-т 662 К-т 301.
Бухгалтерські проведення з виплати заробітної плати з банківськими картками подано у табл. 2.7.
Таблиця 2.7