Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік утримань із заробітної плати

Державне регулювання доходів громадян здійснюється в основному встановленням мінімальної заробітної плати та утриманням із заробітної плати податку з доходів громадян та інших зборів. Перші чотири утримання є обов'язковими. Профспілкові внески утримуються за заявою членів профспілки. При нарахуванні авансу бухгалтерські проведення не роблять. Аліменти утримуються із нарахованої заробітної плати без утриманих податків [14]. Ставки: — 1 дитина — 25 % ; — 2 дитини — 33 % ; — 3 дитини і більше — 50 % .
Загальна сума утримань із заробітної плати не повинна перевищити 50% заробітної плати.
Певні категорії громадян мають право на отримання соціальної пільги більшого розміру, а саме: 150 % мінімальної зарплати — одинокі батьки, вдівці або вдови, багатодітні батьки і батьки дітей-інвалідів (на кожну дитину), особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи 1 і 2 категорій, інваліди І або II групи, учні, студенти, аспіранти, військовослужбовці строкової служби тощо (п. 6.1.2 Закону [8]).
Якщо працівник має дві пільги, застосовують більшу з них.
Прибутковий податок утримується із зарплати, яка залишається після утримання із неї внесків на пенсійне і обов'язкове державне соціальне страхування.
Не є об'єктом оподаткування податком з доходів [п. 4.3 За- кону]:
— різні види допомоги, яка отримується 13 бюджетів, пенсійного фонду і фондів соціального страхування;
— суми отриманих аліментів;
— пенсії;
— суми витрат на відрядження, крім неповернених своєчасно перевитрат;
— вартість безплатного харчування, отриманого робочого одягу тощо;
— вартість путівок на лікування і відпочинок;
— суми стипендій у розмірі не більше одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженого на 1,4, тощо.
Крім заробітної плати, підлягають оподаткуванню за різними ставками інші доходи — виграші (ЗО %), відсотки на депозит (5 %) та ін.
За підсумками звітного року платник податку має право на податковий кредит, суми якого відображені в податковій декларації і підтверджені документально, за такими витратами:
— благодійні внески до неприбуткових організацій (не більш 5 % доходу);
— оплата навчання в середніх професіональних та вищих навчальних закладах (свого або члена своєї родини першого ступеня родства) в розмірі не більше від прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4;
— оплата вартості послуг з лікування;
— страхові внески на страхування життя та недержавне пенсійне страхування та ін.