Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Первинні документи та облікові регістри

Первинні документи з обліку оплати праці мають коди, що починаються з літери П (праця) [18,19]. При почасовій формі оплати праці первинним документом є табель обліку використання робочого часу (форми № П-12, П-13, П-14), а відрядної — наряд; рапорт про виробіток; подорожній лист; маршрутний лист. Крім того, для нарахування заробітної плати використовуються такі документи:
— листки непрацездатності;
— накази на відпустки, премії;
— документи про пільги;
— виконавчі листи;
— заяви на перерахування грошей до банку тощо.
Регістри аналітичного обліку:
— розрахунково-платіжна відомість (П-49);
— розрахункова відомість (П-50, П-51);
— особовий рахунок (П-54, П-54А).
Регістри синтетичного обліку:
— повна журнально-ордерна форма — журнали-ордери 10, Ю/1;
— скорочена форма — журнали-ордери 5, 5А;
— спрощена форма — відомості 3-м, 5-м (або В-3, В-8).