Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Форми оплати праці та види заробітної плати

Заробітна плата — це винагорода працівнику за виконану роботу, обчислена, як правило, у грошовому вираженні. Форми оплати праці в Україні: — почасова — за якої розмір винагороди встановлюється виходячи із кількості відпрацьованого часу, відповідно до тарифних ставок чи посадових окладів; — відрядна — за якої розмір заробітку залежить від кількості і якості виконаної роботи згідно з нормами виробітку та відрядними розцінками. Системи оплати праці При почасовій формі: — проста почасова; — почасово-преміальна. При відрядній формі: — проста відрядна; — відрядно-преміальна; — відрядно-прогресивна; — акордна; — бригадна. Види заробітної плати [1, 16] 1. Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки).
2. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає:
— надбавки і доплати:
• за високу кваліфікаційну майстерність;
• роботу у важких, шкідливих умовах;
• суміщення професій;
• класність (водіям);
• знання іноземної мови, науковий ступінь тощо.
— премії та винагороди, які мають систематичний характер, в тому числі за вислугу років;
— оплату за працю у вихідні та святкові дні, в понадурочний час;
— оплату щорічних, додаткових і навчальних відпусток;
— вартість безплатно наданих окремим категоріям працівників комунальних та інших послуг, безплатний проїзд працівникам транспорту;
— суму індексації заробітної плати та компенсації за порушення термінів її виплати;
— оплату за час виконання державних або громадських обов'язків та ін.
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:
— винагороди і заохочення, які мають одноразовий характер, в тому числі за підсумками роботи за рік;
— премії за сприяння винахідництву і раціоналізації, за створення, освоєння і впровадження нової техніки тощо;
— виплати соціального характеру, зокрема оплата харчування працівників, путівок та ін.;
— матеріальна допомога, яка має систематичний характер, тощо.
Зазначені три види заробітної плати становлять фонд оплати праці (ФОП).
4. Інші виплати, що не включаються до ФОП:
— внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
— суми вихідної допомоги;
— витрати на відрядження;
— оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності;
— допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини та ін.;
— матеріальна допомога разового характеру;
— вартість виданого спецодягу, спецвзуття, миючих засобів тощо;
— дивіденди, відсотки працівникам підприємства тощо.
Перші два види заробітної плати відносять на витрати підприємства — в дебет рахунків 23, 91, 92, 93,15, інші виплати відносять до інших операційних витрат — дебет субрахунку 949 або нараховують за рахунок різних джерел:
— оплата тимчасової непрацездатності після перших 5 днів — за рахунок коштів фонду соціального страхування, дебет субрахунку 652;
— дивіденди за рахунок чистого прибутку — дебет субрахунку 443;
— витрати на відрядження — дебет рахунків 23, 91, 92, 93.