Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Підставою для цього є довідки бухгалтерії, складені на основі договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, в яких зазначено погашення довгострокової кредиторської заборгованості. Проілюструємо вищезазначене на прикладі (приклад).
Приклад
AT "Промінь" отримало довгостроковий кредит для модернізації основних засобів на суму 100000 грн. строком на три роки під 60% річних. Відсотки виплачуються щорічно. Сума кредиту повертається в кінці строку використання.
Сума відсотків, яка підлягає сплаті щороку:
100000грн. х60%/100% = 60000грн.
Таблиця Журнал реєстрації господарських операцій AT 'Промінь"


В кінці 1-го та 2-го років сума позики (100000 грн.) відображається у розділі НІ "Довгострокові зобов'язання" пасиву Балансу (ф. № 1). На початку 3-го року, так як до її погашення залишається менше 12 місяців, ця сума переходить до статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" розділу IV пасиву Балансу (ф. № 1).