Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік довгострокових зобов'язань з оренди

Види оренди та умови договорів оренди розглянуто в лекції 2. Зупинимося на обліку довгострокових зобов'язань з оренди. Первинними документами з обліку довгострокових зобов'язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, ВКО тощо.
Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, призначено рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", типову кореспонденцію по якому представлено в таблиці
Таблиця Відображення в обліку довгострокових зобов'язань з оренди