Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Поняття та класифікація кредиту

Кредит - економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики у грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку. Кредити класифікують за різними ознаками (рис.).
Рис. Класифікація кредитів, що використовуються в господарській діяльності підприємств
Рис. Класифікація кредитів, що використовуються в господарській діяльності підприємств
Для отримання кредиту підприємство повинне надати перелік документів, які систематизуються банківською установою у кредитній справі (рис.).
Рис. Перелік документів, необхідних для отримання кредиту в банку
Рис. Перелік документів, необхідних для отримання кредиту в банку
Забороняється надання кредитів підприємствам на: - покриття збитків господарської діяльності; - формування та збільшення статутного фонду. Порядок укладання кредитної угоди Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладається між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. Кредитний договір повинен містити наступні положення: визначення сторін угоди та основні зобов'язання цих сторін, тобто зобов'язання банку надавати грошові кошти в розпорядження позичальника, і зобов'язання позичальника повернути суму з відсотками; сума позики; графік повернення позики; розмір відсоткової ставки і обставини, за яких вона може бути змінена; сума комісійних по виданій позиці; належні банку виплати у зв'язку з використанням кредиту і забезпечення цього кредиту заставою; умови використання кредиту позичальником; строк погашення позики; зобов'язання позичальника надавати банку інформацію та документи про його фінансовий стан.
Рис. Відмінність між договором позики, кредитним договором
Рис. Відмінність між договором позики, кредитним договором

Рис. Відмінність між договором позики, кредитним договором та
договором позички
У кредитному договорі банк бере на себе зобов'язання надати в розпорядження позичальника на певний період деяку суму грошей, а позичальник, в свою чергу, бере на себе зобов'язання:
♦ використовувати позичені кошти на умовах і в цілях, визначених договором;
♦ платити всі збори у зв'язку з одержаним кредитом;
♦ повернути основну суму боргу і відсотки в обумовлений період часу. В сучасній банківській практиці застосовують 2 варіанти надання
банківського кредиту (рис.).
Рис. Варіанти надання банківського кредиту
Рис. Варіанти надання банківського кредиту

Відображення отримання та погашення довгострокових кредитів в обліку документально оформлюється виписками банку, ВКО, платіжними дорученнями, розрахунками та довідками бухгалтерії тощо.
Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики", типову кореспонденцію за яким наведено у табл.
Таблиця Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позик