Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Використання інформації бухгалтерського обліку зобов'язань при проведенні економічного аналізу

Інформація щодо зобов'язань використовується для аналізу ліквідності підприємства, при цьому групування зобов'язань здійснюється на найбільш термінові, короткострокові, довгострокові і постійні зобов'язання. Аналіз кредиторської заборгованості проводиться при аналізі ділової активності підприємства. Вивчення стану короткострокових розрахунків з кредиторами (без розрахунків за короткостроковими кредитами і позиками) і оцінка забезпечення поточних боргових зобов'язань засобами погашення є важливим напрямом управління фінансовим станом підприємства є. При цьому здійснюється вивчення складу і структури мобільних платіжних засобів короткострокових фінансових зобов'язань перед кредиторами, які можуть бути джерелами швидкого реального погашення кредиторської заборгованості. В якості мобільних джерел погашення короткострокових боргових зобов'язань виступають суми грошових коштів, короткострокові фінансові вкладення, а також короткострокова дебіторська заборгованість.
Певний інтерес викликає порівняння абсолютних сум платіжних ресурсів та фінансових зобов'язань за розрахунками з кредиторами (крім розрахунків за кредитами та позиками). Причому зближення платіжних ресурсів і фінансових зобов'язань багато в чому здійснюється за рахунок дебіторської заборгованості і, таким чином, прискорення надходження платіжних засобів від покупців та замовників завжди є важливим резервом підвищення фінансової стійкості підприємства.
Для оперативної оцінки фінансової стійкості підприємства в короткостроковому режимі управління більш доцільно застосовувати співвідношення не всієї, а лише поточної короткострокової кредиторської і дебіторської заборгованості.
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів потребує даних з бухгалтерських рахунків: 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням" та 66 "Розрахунки з оплати праці" та для оцінки фінансової стійкості підприємства.