Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік довгострокових зобов'язань

Інформація для управлінців щодо розрахунків за довгостроковими позиками банку та залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями, формується на підставі даних по рахунку 50 "Довгострокові позики". Детальні розрізи аналітики та відкриті до рахунку субрахунки дають можливість сформувати інформацію про суми в національній та іноземній валюті: довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит, відстроченої заборгованості банкам за кредит, який пролонговано, довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків).