Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік та економічний аналіз зобов'язань

Облік зобов'язань для користувачів інформації є джерелом, що забезпечує виявлення найбільш ефективних форм та умов залучення позикового капіталу з різних джерел, відповідно до потреб розвитку підприємства. Зокрема, облікова інформація щодо довгострокових і поточних зобов'язань використовується в цілях управління для: ♦ аналізу залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді; ♦ визначення максимального обсягу залучення позикових коштів; ♦ оцінки вартості залучення позикового капіталу з різного роду джерел; ♦ визначення співвідношення обсягу позикових коштів, що залучаються на коротко- та довгостроковий періоди; ♦ визначення форм залучення позикових коштів; ♦ визначення складу основних кредиторів; ♦ формування ефективних умов залучення кредитів; ♦ забезпечення своєчасних розрахунків за отриманими кредитами. Поділ зобов'язань на поточні та довгострокові зумовлений напрямом
використання позикових коштів у майбутніх періодах і дозволяє управлінському персоналу планувати їх погашення та розраховувати суми можливих штрафних санкцій за прострочення платежів.
Управлінський облік зобов'язань повинен бути спрямований на забезпечення управлінського персоналу інформацією щодо управління трьома "ажливими об'єктами; рухом активів і пасивів, грошових потоків, обліком процесів хеджування, обліком довірчого управління.
Облікова інформація для управління зобов'язаннями повинна бути оперативною, з максимальною швидкістю фіксувати динаміку зобов'язань, і тим самим забезпечувати стійкість фінансового стану підприємства та його платоспроможність.
Важливим напрямом управління фінансовим станом підприємства є вивчення стану поточних розрахунків з кредиторами (без розрахунків за короткостроковими позиками) і оцінка забезпечення поточних боргових зобов'язань. При цьому здійснюється вивчення складу та структури ліквідних платіжних засобів короткострокових зобов'язань, які можуть бути джерелами швидкого погашення кредиторської заборгованості. В якості найбільш ліквідних джерел погашення короткострокових боргових зобов'язань виступають суми грошових коштів у національній та іноземній валютах, а так"ож короткострокові фінансові інвестиції.