Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунків з обліку зобов'язань

Для узагальнення інформації про наявність та погашення зобов'язань підприємства призначено балансові рахунки 5, 6 класів Плану рахунків (рис).
Рис. Рахунки обліку поточних зобов'язань
Рис. Рахунки обліку поточних зобов'язань
Синтетичний облік До більшості рахунків обліку зобов'язань Планом рахунків передбачено відкриття субрахунків, що деталізують об'єкти обліку (табл.). Таблиця Об'єкти, що обліковуються на рахунках 5-го та 6-го класів Плану рахунків
Однак, за допомогою даних лише синтетичного обліку неможливо контролювати наявність та погашення кожного виду зобов'язань. Для одержання деталізованої інформації, необхідної для управління зобов'язаннями за їх окремими видами, до окремих рахунків синтетичного обліку та субрахунків відкривають рахунки аналітичного обліку. Аналітичний облік зобов'язань Аналітичний облік зобов'язань на підприємстві може вестися в наступних розрізах (табл.). Таблиця Аналітичний облік довгострокових і поточних зобов'язань
Схематично аналітичний облік, наприклад, за рахунком 50 "Довгострокові позики" ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо, за строками погашення кредиту (позики) та за видами валюти наведено нарис.
Рис. Приклад організації аналітичного обліку за рахунком 50
Рис. Приклад організації аналітичного обліку за рахунком 50
Рис. Приклад організації аналітичного обліку за рахунком 50 "Довгострокові позики" Облік зобов'язань у СМП
Суб'єкти малого підприємництва для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку можуть використовувати спрощений План
рахунків, що повинно бути зазначено в Наказі про облікову політику. В ньому рахунки бухгалтерського обліку повного Плану рахунків об'єднані (рис.).
Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками 5-го та 6-го класів
Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками 5-го та 6-го класів

Рис. Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками 5-го та 6-го класів
*Рахунок 54 не використовується у зв'язку з тим. що підприємства, які використовують спрощений план рахунків, як правило, є платниками єдиного податку, а тому відстрочених податкових зобов'язань не виникає.