Просто о сложном...

Информация для бухгалтера

Вік живи — вік учи, або облік витрат на профнавчання працівників підприємства

Навчання... У побуті так часто називають відвідування занять у школі, гімназії, коледжі, технікумі, університеті, академії та ін. Ще — отримання другої, третьої і т. д. освіти, заняття на курсах підвищення кваліфікації та ін. Завдяки навчанню отримують багато корисної інформації, нові знання. Словом, стають спеціалістами, професіоналами. А якому роботодавцю не потрібні фахівці високого класу? Тому іноді він навіть готовий платити за навчання працівників. У бухгалтера такого підприємства, звичайно, з'являється інтерес до знань бухгалтерського та податкового обліку витрат на навчання. Ними ми й хочемо поділитися з вами. Окремого тлумачення поняття "навчання" у законодавстві немає. Воно оперує іншими термінами — підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації. По суті, все це — навчання. Однак щоб правильно відображати в обліку витрати, пов'язані з ним, необхідно точно знати зміст кожного з цих понять. І. Визначення понять В Україні є два паралельно існуючих рівня професійної освіти — професійно-технічна та вища.

Концесія: перше знайомство

Якщо ви бажаєте знати, як ще, крім оренди, можна використовувати об'єкти державної і комунальної власності в підприємницькій діяльності, наша стаття — саме те, що вам треба. Але навіть якщо такого інтересу немає, не пропускайте цих сторінок — вони допоможуть вам розширити свій правовий кругозір і, хто знає, може, отримані знання стануть вам колись у пригоді. У багатьох розвинутих країнах концесія існує вже давно, а в деяких з них її історія налічує більше 100 років. Вік концесії у нашій молодій державі, звичайно, не такий солідний. Хоча відомо, ще в 1882 році міська управа м. Харкова передала за концесією французьким підприємцям право на облаштування кінно-залізних доріг для пасажирського і товарного руху. Але тоді була інша епоха й інша країна. А ми повернемося до сьогоднішніх реалій. Правове регулювання концесії в Україні здійснює насамперед Закон про концесії, глава 40 ГКУ і Закон про концесії на автодороги. Отже, концесія — надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (концесієдавець) юрособі або фізособі-підприємцю (концесіонеру) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння) на підставі концесійного договору за плату і на певний строк. Це за умови, що концесіонер бере на себе зобов'язання щодо створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності і можливого підприємницького ризику (ст. 1 Закону про концесії, ст. 406 ГКУ).

Відрядження. Гарячі питання

Яка відповідальність за невидачу авансу на відрядження Усім відомо: підприємства, що направляють працівників у відрядження по Україні або за кордон, зобов'язані забезпечити авансом на поточні витрати (п. 4 постанови № 663 та абз. 5 Загальних положень Інструкції № 59). Наданих коштів має вистачити на добові, проїзд до місця призначення і назад, на найм житлового приміщення в межах законодавчих норм. Таку вимогу висуває ст. 121 КЗпП. Отже, невидачу авансу або видачу в сумі, недостатній для покриття зазначених витрат, фактично вважають порушенням трудового законодавства, за що передбачено адміністративну відповідальність. А саме — накладення на посадових осіб підприємств та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД) штрафу від 15 до 50 НМДГ (від 255 до 850 грн.) згідно зі ст. 41 КпАП. Протокол про адміністративне правопорушення складають посадові особи Держнаглядпраці (ст. 255 КпАП), а, власне, адмінстягнення можуть накласти не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при правопорушенні, що триває, —- 2 місяці з дня його виявлення (ст. 38 КпАП). За скільки днів до відрядження потрібно видати працівникові аванс Як таких строків видачі авансу не існує. Просто його потрібно надати перед відрядженням (див. попередню відповідь). Також очевидно, що це можна зробити не раніше, як буде ухвалено рішення про відрядження працівника, тобто видано наказ керівника. При цьому майте на увазі, що працівник перед від'їздом повинен встигнути оформити візу, придбати проїзні квитки, забронювати готель тощо.

Працівники на один сезон: організація сезонних та тимчасових робіт

Сезонне виробництво характерне для багатьох підприємств і в першу чергу для сільськогосподарських. А саме специфіка виробництва обумовлює сезонні коливання потреби в найманих працівниках. Що й не дивно, адже немає економічного сенсу утримувати роздутий штат працівників у тих періодах, коли діяльності не проводять. Утім, не всі роботи можна зарахувати до сезонних (чому, ви зрозумієте пізніше), і досить часто підприємствам доводиться брати людей на тимчасову роботу. Між тимчасовими та сезонними працівниками існують принципові відмінності. Навіть більші, ніж декому здається. Що ж, давайте розберемо, хто є хто... Якими нормативними документами користуватися КЗпП згадує про сезонних та тимчасових працівників тільки один раз. У його ст. 7 сказано: особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників, а також додаткові (крім передбачених у ст. ст. 37 і 41 КЗпП) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлює законодавство. Отож, як видно, потрібну інформацію слід шукати в інших документах, а саме — епохи СРСР.

Вітринний товар: бухгалтерський та податковий облік

Спершу може видатися, що товари, якими прикрашено вітрини магазинів, мають особливий облік. Це не зовсім так, хоча, безумовно, існують нюанси, які варто знати бухгалтерам. Про них і поговоримо. Вітринний товар як вид активу Вітринним вважають товар, що виставлений у вітрині магазину та служить здебільшого зразком товару, який пропонує магазин. Наприклад, костюм, одягнений на манекен, лише приваблює потенційних покупців. Проте буває вітринний товар, який можна придбати. Тоді вітрина є водночас і місцем демонстрації, і місцем відбору товару. Так, у магазині самообслуговування весь товар знаходиться на вітринах-прилавках, звідки його й забирають покупці. Тут жодних особливостей в обліку немає, тому ми зосередимося виключно на ситуаціях, коли вітринний товар виступає у ролі зразка.

Розрахунки з працівниками

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Структура зарплати і прирівняних до неї виплат Зарплату працівникам нараховують за прийнятою на підприємстві формою оплати праці: відрядною (виходячи з виробітку, обсягу виконаних робіт) або погодинною (згідно з тарифними ставками і посадовими окладами). Можливі також комбіновані форми оплати праці. Для кожної категорії працівників можна передбачити свою форму і систему оплати праці. Наприклад, для адмінперсоналу — виходячи з місячних окладів, для робочих виробничого цеху — відповідно до обсягу виробленої ними продукції. Сума нарахованої зарплати працівнику за виконану місячну норму праці повинна бути більше встановленої законодавством мінімальної зарплати, а на підприємствах — учасниках генеральної (галузевої) угоди — не менше розміру, встановленого в такій угоді (докладніше про це читайте в газеті "все про бухгалтерський облік" № 20 за 2006 рік, стор. 6).

Облік розрахунків із підзвітними особами

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Податок на прибуток Якщо працівник купує за рахунок підзвітних сум товари, оплачує послуги (роботи) за дорученням підприємства і такі витрати пов'язані з госпдіяльністю підприємства, то їх включають до валових витрат на підставі пп. 5.2.1 Закону про прибуток. Вартість товарно-матеріальних цінностей, придбаних підзвітною особою, потрапляє до валових витрат і в подальшому підлягає перерахунку згідно з п. 5.9 Закону про прибуток. Що стосується витрат на відрядження, то їх обліковують у валових витратах, якщо вони: — пов'язані з госпдіяльністю; — підтверджені документально. Перелік документів, які можуть підтвердити зв'язок відрядження з госпдіяльністю, визначений у пп. 5.4.8 Закону про прибуток. Це: — запрошення сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю підприємства; — укладений договір (контракт); — інші документи, що встановлюють або засвідчують бажання установити цивільно-правові відносини; — документи, що підтверджують участь у переговорах, конференціях або симпозіумах, що проводяться за тематикою, ідентичною з госпдіяльністю підприємства.

Придбання пально-мастильних матеріалів

Термін "ПММ" на державному рівні не стандартизований. Про це говорить Український НДІ стандартизації, сертифікації та інформатики в листі від 21.01.02 р. № 18/7-207 і там же наводить свої коментарі, з яких випливає, що ПММ — це матеріали (пальне для двигунів, оливи, мастила), призначені для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки. Причому використання мастильних матеріалів передбачає як зменшення тертя, так і консервацію виробів, і герметизацію ущільнень. Свою думку з даного питання висловлював і Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва, зазначаючи, що ПММ — це, зокрема, автомобільний бензин, дизельне паливо, оливи і мастила. До олій і мастил, у свою чергу, відносять в'язкі вуглеводні, що мають високий вміст парафіну і дистильовані при температурі від 380 °С до 500 °С при вакуумній перегонці нафтових залишків після атмосферної перегонки нафти (лист від 05.09.01 р. № 1-221/5477).

Шини для машини: обліковуємо правильно

Кожен автовласник час від часу міняє на своїй машині шини. І якщо звичайна людина може робити це коли їй заманеться (хоч щодня), у підприємств це відбувається не так просто. Справа якраз в опублікованому в сьогоднішньому номері документі. Що ж, давайте розпочнемо. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Досі ми користувалися Нормами пробігу шин, які побачили світ аж 9 років тому. Звісно, відтоді минуло багато часу: змінився і розширився автопарк, з'явилися нові марки шин. Документ перестав відповідати реаліям сьогодення. Нові Експлуатаційні норми покликані виправити ситуацію, їх використовують, коли (п. 3.1): — планують і прогнозують економічну діяльність підприємств; — розробляють тарифи на перевезення, бізнес-плани; — оцінюють колісні транспортні засоби (далі — КТЗ) як майно; — визначають підстави для списання зношених пневматичних шин (далі — шин) — прогнозують експлуатаційну безпечніть КТЗ, обсяги утилізації зношених шин; — прогнозують або оцінюють забруднення довкілля продуктами зношення шин; — контролюють раціональність використання експлуатаційних ресурсів.

Обслуговування комп'ютерних програм: бухгалтерський і податковий облік

Відображення в бухгалтерському і податковому обліку придбання комп'ютерних програм (КП) ми вже розглядали на сторінках нашого видання. Сьогодні поговоримо про інші господарські операції з КП — від їх настроювання до заміни. Настроювання КП "Коробкові" версії КП часто треба налагоджувати під конкретне підприємство. Йдеться про одержання платником податків супутніх продажу КП послуг, без яких програмний продукт немає сенсу вводити в експлуатацію, оскільки його не можна використати за прямим призначенням. Згідно з п. 11 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" витрати на доведення КП, визнаних у бухобліку нематеріальними активами, до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням, збільшують первісну вартість таких активів (КП). Якщо ж "коробкові" версії КП, що придбаваються, не визнано в бухобліку підприємства-одержувача нематеріальним активом, а віднесено до витрат поточного періоду, то й затрати на їх настроювання також включають до витрат.