Просто о сложном...

Новости учета

Заповнюємо декларацію з податку на прибуток

25.01.2011 13:03 · Новости учета
Під час складання декларації зазначаються усі передбачені у ній показники у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загально-встановленими правилами. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то він прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Якщо декларація подається в елетронному вигляді

25.01.2011 13:00 · Новости учета
У цьому випадку податкова звітність до органів ДПС може подаватись як на електронних носіях (із долученням роздрукованих оригіналів декларації та додатків), так і засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) — до центру обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) без додавання роздрукованих оригіналів на паперових носіях, у т. ч. через оператора. При цьому слід керуватись Методрекомендаціями №827. Для подання декларації в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку платник податку:

В якому порядку можуть бути продовжені граничні строки подання декларації?

25.01.2011 12:58 · Новости учета
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути продовжені керівником податкового органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків за правилами та на підставах, передбачених п. 15.4 Закону №2181.

Як визначити перший звітний період?

25.01.2011 12:51 · Новости учета
Якщо підприємство реєструється в органі ДПІ всередині податкового періоду, то відповідно до п. 11.1 Закону про прибуток перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду. Приклад 1

Хто та у які строки подає декларацію?

25.01.2011 12:49 · Новости учета
Форму декларації затверджено Порядком №143. Відповідно до п. 1.3 цього Порядку декларацію з додатками до неї повинні подавати всі платники податку на прибуток (крім страховиків та банків, для яких встановлюються окремі порядки складання декларацій), незалежно від того, чи виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання, чи ні. Навіть у випадку зупинення діяльності підприємства декларацію подавати потрібно.

Порядок обчислення і накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум ПДВ

24.01.2011 17:29 · Новости учета
Касовий апарат повинен забезпечувати окреме накопичення, внесення та зберігання у фіскальній пам'яті сумарних денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за кожною зі ставок ПДВ та кожною операцією. Платникам ПДВ

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

24.01.2011 17:15 · Новости учета
І Пунктом 201.15 ст. 201 p. V Податкового кодексу передбачено впровадження реєстру виданих та отриманих ПН. Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих ПН. Він ведеться особами, зареєстрованими як платники ПДВ. Платникам ПДВ

Документи для роботи

24.01.2011 16:55 · Новости учета
Єдиний соцвнесок не нараховується, зокрема, на: соцдопомогу та виплати, встановлені колдоговором, вихідну допомогу в разі припинення трудового договору, витрати на відрядження, на підготовку та перепідготовку кадрів.

Акцизний податок перше знайомство

24.01.2011 16:22 · Новости учета
Акцизний податок, запроваджений розділом VI Податкового кодексу України, є аналогом акцизного збору. Верховна Рада прийняла остаточний варіант Кодексу 02.12.2010 p., а Президент України підписав його 3 грудня1. Розгляньмо далі деякі загальні аспекти акцизного податку, що містяться у Податковому кодексі. У наступних номерах читайте продовження матеріалу. Статтею 9 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) акцизний податок віднесено до складу загальнодержавних податків і зборів. Відповідно до пп. 14.1.4 ПКУ акцизний податок — це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції). Тут підакцизними товарами (продукцією) є товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.