Просто о сложном...

Новости учета

Облік заборгованостей у покупця

25.01.2011 16:02 · Новости учета
Платник податку — покупець, в обліку якого є сумнівна заборгованість, зобов'язаний — і це записано у пп. 12.1.5 Закону про прибуток — відобразити валові доходи у рядку 02.3 декларації про прибуток на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:

Облік заборгованостей у продавця

25.01.2011 15:57 · Новости учета
Коротко нагадаємо, що платник податку — продавець має право збільшити валові витрати на суму відвантажених, але не оплачених товарів (робіт, послуг) у разі, якщо покупець без погодження з продавцем затримує оплату їх вартості та в період, на який припадає одна з таких подій (пп. «а», «б», «в» пп. 12.1.1 Закону про прибуток):

Заповнюємо додаток к4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації

25.01.2011 15:55 · Новости учета
Для відображення в податковому обліку підприємства сумнівної, безнадійної заборгованості, на виконання вимог пп. 12.1.4 Закону про прибуток було розроблено додаток К4. Це квартальний додаток, який подається разом з декларацією про прибуток у випадку заповнення в такій декларації рядків 02.3 та/або 05.3, та/або 23. Насамперед наведемо визначення безнадійної заборгованості, яке надане у п. 1.25 Закону про прибуток, а саме «<...> заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

Заповнюємо додаток к2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації

25.01.2011 15:26 · Новости учета
Відповідно до пп. 7.10.2 Закону про прибуток довгостроковим договором (контрактом) можна вважати будь-який договір на виготовлення (будівництво, встановлення або монтаж) матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких ОФ, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установленням або монтажем (послуг типа «інжиніринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови що такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу. Виконавець таких договорів може обрати спеціальний порядок оподаткування, передбачений п. 7.10 Закону.

Порядок формування додаткових показників

25.01.2011 14:00 · Новости учета
Рядок 19 «Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:» — суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), під час заповнення цього рядка слід керуватися пунктами 10.2,13.1 —13.2,13.6 Закону про прибуток.

Порядок формування інших рядків декларації

25.01.2011 13:54 · Новости учета
У рядку 07 «Сума амортизаційних відрахувань» зазначається сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшується об'єкт оподаткування, визначена розрахунково в додатку К1, залежно від дати понесення витрат на придбання основних фондів.

Порядок формування валових витрат

25.01.2011 13:49 · Новости учета
Валові витрати в декларації про прибуток відображаються в рядках 04 «Валові витрати, у тому числі», 05 «Коригування валових витрат», 06 «Скориговані валові витрати». Зазначимо, що значна частина даних рядка 04 заповнюється на основі даних відповідних додатків до того чи іншого рядка, порядок заповнення яких розглядається окремо.

Порядок формування валового доходу

25.01.2011 13:36 · Новости учета
Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємств, наведений у розділі З Порядку №143, — це таблиці із зазначеними кодами рядків декларації та положеннями Закону про прибуток, якими слід керуватися при заповненні цих рядків. Але таке роз'яснення не спрощує процедури їх заповнення. Тому послідовно розглянемо принципи заповнення кожного рядка та підводні камені, на які можна наразитися при їх заповненні.