Просто о сложном...

Нова форма звіту про прийнятих працівників

З 22.08.2011 р. набрав чинності Наказ No279 (див. на с. 44), яким було затверджено нову форму звіту про прийнятих працівників (далі — форма No5-ПН), яку, як і раніше, слід подавати до центру зайнятості, та інструкцію щодо її заповнення (далі — Інструкція). Про інші звіти до Фонду безробіття ви можете прочитати у «ДК» No28/2011, а зараз з’ясуємо, які саме зміни було внесено до форми No5-ПН.
Період подання звіту До цього форма No5-ПН подавалася подекадно, тобто кожні 10 календарних днів, і не пізніше 3-го дня після закінчення звітної декади, про що було зазначено у «шапці» звіту.
Тепер звіт подається тільки за потреби, тобто, якщо справді було прийнято на роботу працівника, не пізніше 10 календарних днів з дня прийому (першого робочого дня працівника). Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший за ним робочий день.
Особи, які подають звіт Досі форма No5-ПН подавалася лише юридичними особами. Тепер, що зазначено у «шапці» звіту, його подаватимуть і будь-які фізособи, які використовують працю найманих працівників, — як підприємці, так і пересічні громадяни.В яких випадках подається звіт
Якщо до попередньої редакції звіту потрібне було окреме роз’яснення щодо того, чи слід подавати звіт, у разі якщо не було прийнято жодного працівника, із новою формою таких питань немає. Згідно з п. 1.3 нструкції у разі відсутності факту прийняття на роботу працівників форма No5-ПН не подається.
Крім того, не за кожним працівником цей звіт треба подавати. Так, стосовно працівників, прийнятих роботодавцем на оплачувані громадські роботи та на робочі місця з наданням дотації на підставі договорів, укладених між центром зайнятості та роботодавцем, відомості у формі No5-ПН не подаються.
Але за іншими категоріями працівників, як за штатними, так і за сумісниками, як за
тими, що працюють за строковими трудовими договорами, так і за тими, що працюють
за безстроковими трудовими договорами, відомості у формі No5-ПН відображаються на
загальних підставах.
Зміни у реквізитах надавача й отримувача звіту
Раніше, щоб подати звіт, слід було зазначити і територіальний орган Фонду безробіття, до
якого звіт подається, і багато відомостей про себе, а саме: КОАТУУ, КВЕД, КФВ, КОПФГ, КОДУ, банківські реквізити тощо.

Тепер надавача форми No5-ПН обізвали «респондентом», і про себе він зазначає у звіті лише найменування (П. . Б.), місцезнаходження, код ЄДРПОУ (або реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для тих, хто через релігійні переконання відмовився від такого реєстраційного
номера). Назва органу, якому подається звіт, тепер не зазначається взагалі.

Те, як змінилися випадки подання форми No5-ПН, змінило й саму таблицю звіту. З неї викинули дані про працівників, працевлаштованих за дотаціями.
Також зник такий реквізит, як точна адреса працівника (зараз слід буде зазначати місце його реєстрації з точністю до району в місті).

Крім того, її було трохи трансформовано за формою, але решта даних, що відображаються
у цій таблиці, фактично не змінилася. Як і раніше, прізвище, ім’я та по батькові працівника зазначаються відповідно до паспорта українською мовою. Так само у таблиці наводяться його посада і код такої посади за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. No327.

Зверніть увагу лише на дві графи — 8 і 9.
У графі 8 зазначається назва і місцезнаходження структурного або відокремленого підрозділу, до якого працівника прийнято на роботу. Ця графа заповнюється у разі, якщо
звіт подає головне підприємство за такий підрозділ.Графа 9 «Новостворене
робоче місце» заповнюється лише в разі, якщо працівника влаштовано на
нове робоче місце — тоді в цій графі ставиться позначка «V».
Заповнення усіх граф є обов’язковим. Якщо немає що зазначати у певній графі щодо певного працівника, треба ставити позначку «-».

Як завіряється звіт
Як і раніше, форму No5-ПН слід засвідчити підписом керівника підприємства і виконавця, тобто особи, яка сформувала звіт. Такі підписи завіряються печаткою. Але оскільки з 22.08.2011 р. такий звіт мають подавати і фізособи, то така фізособа має підписатися і як керівник, і як виконавець, а печатка ставиться на звіт у разі наявності.
Приклад ˛ ТзОВ «Промінь» прийняло на роботу Сидоренка Петра вановича з 01.09.2011 р. на новостворене робоче місце. До 10.09.2011 р. треба подати до ЦЗ звіт за формою No5-ПН (і оскільки 10.09.2011 р. — субота, то подати звіт слід до 12.09.2011 р. включно).