Просто о сложном...

Виправляємо помилки у розрахунку комунального податку

25.01.2011 17:03 · Новости учета
При заповненні Нового звітного розрахунку слід урахувати поради, надані ДПАУ1:

«Уразі виявлення помилки (помилок), що змінює суму податкового зобов'язання відповідного місцевого податку або збору за звітний податковий період, платник місцевих податків і зборів подає до органів державної податкової служби новий звітний розрахунок з виправленими показниками за такий звітний період у терміни, встановлені пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-111, без застосування штрафів, установлених п. 17.2 ст. 17 цього Закону.

У новому звітному розрахунку у полі 1 «Новий звітний розрахунок» проставляється позначка «х», і всі реквізити шапки нового звітного розрахунку заповнюються аналогічно до звітного розрахунку.

Заповнення рядків провадиться аналогічно до звітного розрахунку з урахуванням виправлення виявленої помилки (помилок).

Отже, нарахування у картках особових рахунків платників і сплата відповідних місцевих податків і зборів провадяться за показниками нового звітного розрахунку. Раніше поданий звітний розрахунок з відповідних місцевих податків і зборів залишається у податкового органу і має надалі інформативний характер».

Якщо платник податку виявив помилку після подання розрахунку за звітний період, але до закінчення граничного строку подання, юридична особа подає новий звітний розрахунок із виправленими показниками. У такому разі у лівому верхньому кутку розрахунку слід зазначити «Звітний новий».

Відповідно до п. 17.2 Закону №2181 штраф до суми заниженого податкового зобов'язання під час подання «Звітного нового» розрахунку не застосовується.

У разі заповнення Уточнюючого розрахунку комунального податку слід урахувати положення Закону №2181. Пунктом 17.2 Закону №2181 встановлено, що платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

1) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі 5% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

2) або відобразити суму такої недоплати у складі уточнюючого розрахунку, який додається до податкового розрахунку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку._
В уточнюючому розрахунку у рядках 01 — 05 проставляються правильні показники з урахуванням виправлення помилки.

У рядку 06 «Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 05 розрахунку, що уточнюється)» уточнюючого розрахунку проставляється сума нарахованого комунального податку, яка була задекларована у поданому розрахунку, що уточнюється, тобто проставляється значення за рядком 05 розрахунку, що уточнюється.

Якщо внаслідок помилки ПЗ було занижено, додатну різницю між сумою податку за правильними даними і старими даними відображають у рядку 07 уточнюючого розрахунку, а в рядку 09 зазначають суму 5%-го штрафу, нарахованого на цю різницю. Одночасно у рядку 10 розкривають зміст допущеної помилки. Нагадаємо, що при самостійному донарахуванні суми ПЗ адміністративні штрафи не нараховуються. А сплатити 5% штрафних санкцій та суму недоплати ПЗ з комунального податку потрібно до подання такого уточнюючого розрахунку.

Рядок 08 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р. 06 - р. 05), якщо р. 06 > р. 05» заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники. Якщо помилка призвела до завищення ПЗ, заповнюють рядок 08, у якому відображають додатну різницю між сумою нарахованого податку за даними поданого раніше розрахунку та правильними даними (рядок 06 - рядок 05 уточнюючого розрахунку). Увага! Форма розрахунку не дозволяє виправити помилку за минулі податкові періоди у складі розрахунку за поточний період, як передбачено абз. «б» п. 17.2 Закону №2181. Тому складають уточнюючий розрахунок окремо і подають його разом зі звітним як додаток. Ця норма зазначається в самій формі звіту.

У рядку 10 «Зміст помилки (помилок)» коротко записується зміст помилки, що призвела до збільшення або зменшення ПЗ.

Якщо в результаті допущено помилку, що збільшує суму податку до сплати (рядок 07 розрахунку), то в змісті помилки можна написати: «Не повністю нараховано (сплачено) податок у зв'язку з допущенням арифметичної помилки».

Якщо ж унаслідок самостійної перевірки виявляється помилка, яка зменшує податок (рядок 08 розрахунку), то у цьому рядку напишемо такий зміст помилки — «помилково сплачений податок за III квартал 2010 року».