Просто о сложном...

3 1 січня строки сплати податків не переносяться

24.01.2011 15:29 · Новости учета
У чинній редакції Податкового кодексу України (далі — ПКУ) передбачено перенесення граничного строку подання звітності, якщо він припадає на вихідний або неробочий день. Чи діє таке саме правило для сплати податкового зобов'язання?

Справді, Податковий кодекс України встановлює, що коли останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20).

Така норма діяла і раніше.

А от щодо строків сплати податкових зобов'язань, то, на жаль, аналогічної норми не передбачено.

Раніше перенесення строків сплати передбачалося, адже у п. 5.3 «Строки погашення податкового зобов'язання» Закону №2181 було зазначено:

1) платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10-ти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації;

2) якщо останній день зазначених у цьому пункті строків припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

У ПКУ міститься тільки загальне правило про сплату податкового зобов'язання (п. 57.1 ПКУ), а саме: «платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10-ти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом».
При цьому ПКУ не передбачено можливості

перенесення строків розрахунків з бюджетом за податками та зборами у зв'язку зі збігом останнього строку сплати з вихідним або святковим днем.

За порушення строку сплати податкового зобов'язання — навіть на один день — до платника податку відповідно до п. 126.1 ПКУ може бути застосований штраф у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Проте відомо, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня до ЗО червня 2011 року включно застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення (п. 7 підрозділу 10 Розділу XX).

Таким чином, платникам податків слід пам'ятати, що на відміну від Закону №2181 ПКУ не передбачає перенесення строків сплати податкових зобов'язань.

Це питання є особливо актуальним для сплати податків за грудень 2010 року та за 2010 рік. Отож нагадуємо, що 28 січня, у п'ятницю, закінчується строк сплати:

1) фіксованого сільгоспподатку за грудень;

2) земельного податку та орендної плати за землі державної власності за грудень;

3) ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень;

4) ПДВ платниками, в яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за грудень;

5) акцизного збору за грудень;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за грудень;

7) збору за використання радіочастотного ресурсу за грудень;

8) сум місцевих податків і зборів, за якими встановлено місячну періодичність подання звітності, за грудень;

9) збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну (теплову) енергію та на природний газ за грудень;

10) авансових внесків зі збору за місця для паркування транспортних засобів.

Мар'яна Кондзелка