Просто о сложном...

Обчислення і накопичення веккасум пдв у році

24.01.2011 15:08 · Новости учета
З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс (далі — ПКУ), згідно з положеннями якого уряду необхідно розробити досить велику кількість нормативних документів, що регулюють передбачені ПКУ норми. На виконання л. 201 ЛІ ПКУ прийнято Постанову NS12241, якою затверджено Порядок обчислення і накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум ПДВ і яка набрала чинності з 14 січня 2011 року.

УНКТ 201.11 Розділу у ПКУ наводить документи, па підставі яких платник податків може піднести і а податковий кредит суму «вхідною* ПДВ без утримання податкової накладної. Причому, як і раніше, загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

До вищезгаданих документів, зокрема, належать касові чеки, що містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера
і податкового номера постачальника). При ньому при використанні платниками для розрахунків зі споживачами реєстраторів розрахункових операцій і. касовий чек повинен містити дані:

а) про загальну суму кошті в, належних до сплати покупцем з урахуванням податку;

б) про суму цього податку, що Оплачується у складі загальної суми.

Згідно з Постановою № 1224 електронний контрольно-касовий апарат повинен забезпечувати розрахунок суми ПДВ не менш ніж за чотирма позиціями, розмежовуючи ставки податку, операції, звільнені від оподаткування і ті, що не с об'єктами обкладення ПДВ. Тобто;

1) операції за ставкою 20 %;

2) операції за ставкою

3)операції, звільнені від оподаткування;

4)операції,що не суб'єктом обкладення податком на додану вартість.

Електронний контрольно-касовий апарат повинен забезпечувати роздрукування і видачу касового чека, в якому повинні бути обов'язкові реквізити, передбачені п. 3.2 Положення N06141:

а) <...> для СГД, зареєстрованих платниками ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість»; перед номером друкуються великі букви «ПН»;

б) <...> загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

в) для суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих платниками ПДВ, окремим рядком — літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка — великі букви «ПДВ» <...>.

Тепер у касовому чеку повинні міститися і додаткові дані, обумовлені Постановою №1224, а саме:

а) вартість одиниці товару або наданої послуги з урахуванням ПДВ (за оподатковуваними операціями);

б) вартість одиниці товару або наданої послуги без урахування ПДВ (за звільненими від оподаткування операціями і за операціями, що не є об'єктом обкладення ПДВ);

в) код ставки ПДВ з одиниці товару або наданої послуги;

г) загальна сума податку за кожною позицією
(групою товарів, послуг);

д) загальна сума належних до сплати коштів з урахуванням ПДВ. Електронний контрольно-касовий апарат, крім того, повинен забезпечувати окреме накопичення і зберігання у фіскальній пам'яті сумарних даних оборотів з реалізації товару (надання послуг) за кожною зі ставок ПДВ, за операціями, звільненими від оподаткування і тими, що не є об'єктом обкладення ПДВ.

Не зовсім зрозуміло, що мав на увазі Кабінет Міністрів України, запроваджуючи як обов'язковий реквізит загальну суму ПДВ за кожною позицією (групою товарів, послуг). На це питання є поки що одна відповідь ДПАУ. У своєму листі від 12.01.2011 р. №374/6/237015/42 на запит Асоціації «УкрЕККА» це відомство роз'яснює, що загальна сума ПДВ має бути відображена в чеку загальною сумою, а не за кожною позицією товару окремо. І з 1 січня 2011 року вимоги до розрахункових документів не змінилися. Чи можна вважати зазначений лист податковою консультацією?

На думку редакції, цим роз'ясненням можуть скористатися всі платники податків, оскільки ДПАУ в кінці листа зобов'язує свої служби довести його зміст до відома всіх підрозділів ДПС, а також суб'єктів господарювання, що використовують електронні контрольно-касові апарати. І в «шапці» самого листа, серед його адресатів, крім Асоціації «УкрЕККА», названі також ДПА в Автономній республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі.

Марина Тарасова